Anleggsutvalget

Vi har nå fått på plass et helårsanlegg som krever innsats hele året. Noe roligere på vinteren, men klubben leier ut hele året, så veien, parkeringsplasser og nødutganger må brøytes og strøs etter behov.

Arbeidet på anlegget deles mellom seniorutvalget og anleggsutvalget. Daglig leder og enkelte andre bidrar også på enkelte gjøremål.

Anleggsutvalget bør være minimum 12 stk. Da er det 6 lag a to mann som har vakt en uke hver og rulleres hver 6 uke. Det må også en leder på plass som følger opp vaktlagene noe hver uke da arbeidsoppgaver varierer noe i takt med årstiden. Høsten er den travleste hvor klubben leier ut til turneringer.

Arbeidsoppgaver er klipping av baner, merking av baner, reparere mål ved behov og andre oppdukkende oppgaver, eks henge opp nett rundt baner.

Helgene med turnering blir det å ha banene klare med mål og merket opp etter hva turneringen ønsker. Er stort sett 11`er baner, men også 7`er og 9`er enkelte helger. I alle tilfeller må mål som ikke brukes settes bort, og mål som er hele og fine settes på plass på banen. Sammen med baneansvarlige ha ansvar for parkering da det til tider blir veldig fult. Her må en ha oversikt og få biler til de få ledige plassene som er litt overalt på anlegget. Baneansvarlige er stort sett 3 stk og fordeles strategisk for best mulig flyt. Det er kamper fra åtte om morgenen til åtte om kvelden. Størst behov fra morgenen og utover ettermiddagen.

Vinteren er det ønskelig med hjelp ifm hallen. Her er det mest å følge opp at hallen ser bra ut og ikke forfaller. Er alltid noe som går i stykker som må tas tak i. Toalett brukes og må følges opp. Nødutganger må holdes åpne.

Det holdes et møte tidlig på våren hvor vi går gjennom arbeidsoppgaver, fordeler vakter og holder opplæring på utstyret.

Seniorutvalget utfører arbeider på stort sett resten av anlegget. Dem klipper alt gress utenfor banene, rydder for søppel og holder orden på forefallende arbeidsoppgaver, både store og små. Her må vi avklare tydelig, så vi er enige om hvem som gjør hva.