Husutvalget

Fl Fart har et stort anlegg med mye bygg som må ivaretas på en best mulig måte hele tiden. Etter vi fikk hall har vi nå et helårsanlegg for klubbens mange medlemmer.

Klubben driver også utleie av baner, garderober og klubbhus hele året. Faste leietakere er stjernecup, jentetalentcup, krets og en del naboklubber som trener inne på vinteren. Klubbhuset leies også ut til private arrangement og vi har et kor som øver her fast. Lions har også blitt faste siste tiden.

Her er arbeidsoppgaver for husutvalget.

Klubbhuset, 1. etg. med kjøkken, toalett, premierom og storsal

Daglig leder og «booking» vil følge opp alt utleie av klubbhuset hele året.

Når vi leier ut til eksterne så kreves det litt i forkant med at ting er i orden og reint. Følge opp forbruksartikler som tørkepapir, toalettpapir, såpe(r), servietter, lys, fyrstikker og annet.

Sørge for at toalett ser bra ut og vaske ved behov.

Storsalen er ryddet og ting er på plass.

Garderober kjeller

Her har vi fire garderober til lag, og to til dommere.

Her blir hovedoppgaven å følge opp at lag som bruker garderober holder dette i orden og rydder etter bruk. Det vil være de eldste lagene som bruker garderober og flere som leier vil bruke garderober. Stjernecup, krets og noen som leier vil også leie garderober.

Hus utvalget bør (må) lage en instruks som brukere av garderober må følge.

Her blir det også å følge med på forbruksartikler og etterfylle ved behov.