Husutvalget

Fl Fart har et stort anlegg med mye bygg som må ivaretas på en best mulig måte hele tiden. Etter vi fikk hall har vi nå et helårsanlegg for klubbens mange medlemmer.

Klubben driver også utleie av baner, garderober og klubbhus hele året. Faste leietakere er stjernecup, jentetalentcup, krets og en del naboklubber som trener inne på vinteren. Klubbhuset leies også ut til private arrangement og vi har et kor som øver her fast. Lions har også blitt faste siste tiden.

Her er arbeidsoppgaver for husutvalget.

Klubbhuset, 1. etg. med kjøkken, toalett, premierom og storsal

Daglig leder og «booking» vil følge opp alt utleie av klubbhuset hele året.

Når vi leier ut til eksterne så kreves det litt i forkant med at ting er i orden og reint. Følge opp forbruksartikler som tørkepapir, toalettpapir, såpe(r), servietter, lys, fyrstikker og annet.

Sørge for at toalett ser bra ut og vaske ved behov.

Storsalen er ryddet og ting er på plass.

Garderober kjeller

Her har vi fire garderober til lag, og to til dommere.

Her blir hovedoppgaven å følge opp at lag som bruker garderober holder dette i orden og rydder etter bruk. Det vil være de eldste lagene som bruker garderober og flere som leier vil bruke garderober. Stjernecup, krets og noen som leier vil også leie garderober.

Hus utvalget bør (må) lage en instruks som brukere av garderober må følge.

Her blir det også å følge med på forbruksartikler og etterfylle ved behov.

Kiosk og toalett

Følge opp at kiosk og toalett ser bra ut. Gi beskjed til kioskvakt om det må vaskes på toalett (kioskvakt har ansvaret for vask av alle toalett ved behov, minst en dag i uken).

Trenger kiosk renhold så varsles daglig leder.

Følge opp forbruksartikler og etterfylle ved behov.

Stjernecup

Helgene med turneringer på høsten så trenger vi ekstra hjelp lørdager og søndager i august og september. Her har klubben et stort apparat på plass for å serve turneringsledelsen. Hus utvalget sine oppgaver blir å følge opp forbruksvarer hele helgen og garderober i kjelleren. Storsalen brukes som kafe og mat tilberedes på kjøkkenet.

Her blir det også å følge opp på klubbhuset og etterfylle ved behov.

Vi har også ungdommer med oss som hjelper til med å rydde for søppel på anlegget samt følge opp garderober. Dem må vaskes ved behov, og ved regnvær må det være en som er der og vasker hele tiden.

Fartcup

Hvert år første helgen i september, både lørdag og søndag. Her blir arbeidsoppgavene veldig likt det som gjelder for Stjernecup, men uten garderober da de ikke benyttes her.

Generelt

Mye av arbeidsoppgavene er å følge opp at andre gjør sin del med garderober, toalett med mer. Anbefaler at det er vaktlag med to stk sammen som gjør vakten mer givende.