Verdigrunnlag

Fotballaget fart har vært et lokalt fotballag siden 1934. Historien starter med at vi lagde en fotballbane med hakker og spader gjennom en privateid grunn vi fikk tilgang til. Denne dugnadsånden, patriotismen og nøkternheten er i dag fortsatt til stede og vises i alt vi gjør.

Våre vedtatte verdier:

  • Inkluderende
  • Jordnære
  • Glade
  • Fokuserte

Vi ønsker at alt vi gjør i Fart skal bygges på og gjenspeiles i verdigrunnlaget.

VISJON:
Klubben for alle- på og utenfor banen

AMBISJON:
Vi skal være et forbilde for andre idretter i regionen med vårt arbeid for topp – bredde og inkludering – mangfold.

MÅL:
Fremtredende dameklubb i distriktet.
Gi tilbud til barn og unge i alle aldere.

Vi er opptatt av å være inkluderende. Vi ønsker å skape en arena for samhold på tvers av medlemmer, ildsjeler, foreldre, ansatte og partnere. Dette fokuserer vi på at vi skal ha et tilbud til alle som er glade i fotball eller som er nysgjerrige på om dette er noe de ønsker å være en del av. Uansett ambisjon, skal alle ha ønske om å være en del av
klubben vår.

Vi ønsker å være jordnære – hvor vi bygger stein for stein og tror på at det å være folkelig åpner opp for at det er lav terskel for å kontakte oss, og at vi alle har en avslappet uformell og god tone i alle samspill.

Vi er glade, og har fokus på å ha en hyggelig tone uansett. Vi tror at vennlighet gjør at vi sammen blir sterkere og at det det er enklere å dra i samme retning.

Vi er fokuserte. Fotballaget Fart er hardtarbeidende og målrettet. Vi når målene vi setter oss både som en klubb, men vi har også fokus på at alle skal føle mestring ut i fra sine egne målsetninger.