Historie

Tjuvstart i 1917
Einar Mangerud startet fotballeventyret i Øvre Vang da han allerede
i 1917 dro i gang Fotballaget Fart. Klubben ble ikke registrert
verken i kretsen eller i forbundet, men fotballen rullet på Østre
Kartomten i ni år. Da ble klubben nedlagt på grunn av spillerflukt.

28. August 1934

De harde 30-åra kom til Øvre Vang også med arbeidsledighet og
fattigdom. Det gjorde at fotballen fikk nytt liv. Folk trengte
avkobling. 60 fotballgale vangsokninger deltok på stiftelsesmøtet 28. august. De vedtok å tegne medlemmer fra 1. januar 1935, og at
klubben skulle ta over eiendelene til den gamle klubben – 60 kroner
og noen gamle trøyer.
I den første årsberetningen stod det: «…banen er opparbeidet
ved gratisarbeid av medlemmene. Målene er 84×47 meter.»
FL Fart var på banen.

Seriestart

Seriesystemet på den tida var delt opp i en A-, B- og C-serie. Selv
om Fart startet i C-serien, ble det en tøff åpning med 1-10-tap mot
HIL. Farts elleve utvalgte var: Torstein Magnussen, Klaus Johnsen,
Arne Mangerud, Håkon Busterud, Halstein Haugen, Konrad
Solbakken, Bergsvein Oldertrøen, Bjørn Thomassen, Olaf Dufseth,
Kåre Lerberg og Einar Mangerud.
Det store samtaleemnet etter stortapet var Einar Mangeruds
forferdelige bom på en helt opplagt målsjanse.

Svensk trener

Med trening kom imidlertid også resultatene. En importert svensk
trener fikk virkelig fart i laget. I 1940 spilte Fart elleve kamper som
endte med ni seire og to uavgjort med målforskjellen 26-12.
Fart var på ingen måte noen rik klubb på denne tida, men det
viktigste var på plass: Klubbhus, WC, bane, nett til to mål, en
fotball, drakter og lemmer til dansegulv! 1. mars 1943 ble imidlertid
Fart oppløst igjen på grunn av krigen, men ballen rullet videre. 27. mai 1945 – bare tre uker etter at krigen var over – var det igjen
full fart.

Gressbane i 1958

16. august 1958 var den første gressbanen endelig klar. Jørgen
Lunde ble historisk da han scoret det første målet på Fartbana mot
Mesna, men et lag tappet for krefter etter solid dugnadsinnsats måtte
til slutt gi tapt for gjestene.
Med ny bane kom også den sportslige utviklingen. Mot slutten
av 60-tallet ble Fart virkelig å regne med, og i 1968 rykket Fart opp
fra 5. til 4. divisjon. Engasjement av trener på helårsbasis blir nevnt
som en viktig årsak til opprykket.

Herrene i Farta

I 1974 rykket Fart ned fra 4. divisjon (dagens 3. divisjon). Etter det
holdt klubben seg for det meste i 5. divisjon, bortsett fra en liten
periode på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet, da
klubben slet i både 6. og 7. divisjon.
Fra 1984 var Fart igjen en 5. divisjonsklubb, og optimismen i
klubben var stor. Ambisjonene var 4. divisjon, men dette viste seg å
være vanskeligere enn de fleste trodde. Først i 1993 med Håkon
Otto Solberg som trener lyktes man med opprykk. 2-0 i den siste og
avgjørende kampen mot Løten var nok. Tomålsscorer var en 16 år
gammel Thorstein Helstad.
Siden 1993 har Farts A-lag for herrer spilt i 3. divisjon, med
unntak av sesongen 2007 – da det ble en gjesteopptreden i 4. divisjon. Etter 2006-sesongen ble det etablert et samarbeid med Vang
FL om felles lag i 4. divisjon, med avtale om at Fart skulle ha
plassen i 3. divisjon hvis det ble opprykk. Slik gikk det, og i sesongen 2008 var Fart tilbake i 3. divisjon – der vi også er i jubileumsåret.

Kulturprisen

Historisk var det selvfølgelig en stor begivenhet da Fart i 1990 ble
tildelt kulturprisen i Vang kommune for sitt gode arbeid med
Yngres avdeling. Breddesatsingen og evnen til å aktivisere barn og
ungdom ble verdsatt med kulturprisen.
Prisen var på 5000 kroner, men symboleffekten av prisen var
verdt langt mer. Utmerkelsen ble overrakt av daværende ordfører
Odd Aspeli til klubbens daværende leder Hans Kolstad.

Fart har også fått to priser fra Indre Østland Fotballkrets. På
kretstinget både i 2006 og 2008 fikk Fart utmerkelse for godt
fotballarbeid. Det er inspirerende å se at klubbens arbeid blir lagt
merke til, og det motiverer til ytterligere innsats.

Jentene i frammarsj

I 1982 kom jentefotballen ordentlig i gang i Fart, og utviklingen har vært enorm siden da. I 2002 vant damelaget 3. divisjon med mange unge og gode spillere på laget. Samtidig var rekrutteringen god, og Fart bestemte å øke satsingen på jentene. Som nyopprykket lag i 2. divisjon i 2003 vant jentene serien og rykket opp til 1. divisjon. Fra 2004 har laget spilt i 1. divisjon alle sesonger, med unntak av én sesong i Toppserien for kvinner i 2008. Det ble nedrykk og spill i 1. divisjon igjen året etter. Etter halvspilt serie i 2009 leder laget serien, og er igjen med i kampen om opprykk til Toppserien. Seieren i 1. divisjon for kvinner i 2007 er den største prestasjonen noe lag i Fart så langt har gjort. Det var mye følelser i sving på Fart da opprykket var klart etter en svært spennende kamp mot Fortuna i siste serierunde 6. oktober 2007. Vi er stolte av jentene våre som har klart å komme på det øverste nivået i norsk kvinnefotball. Det er det ikke mange som trodde var mulig.

Selv om det ble nedrykk fra Toppserien etter én sesong, var
dette et svært lærerikt år for hele klubben. I tillegg rykket vårt
damelag 2 i 2007 opp til 2. divisjon. De klarte seg meget bra i 2008-
sesongen, og så langt i 2009 gjør de det også bra. Med lag både i 1.
og 2. divisjon kvinner har vi en meget god og viktig utviklingsarena for unge jenter.

Siden 2004 har Fart vært den ledende klubben i distriktet på
kvinnesiden. Gjennom samarbeid med naboklubbene om forskjellige tiltak er Fart en naturlig utviklingsarena for talentfulle jenter i
hele regionen. Spillerstallen for våre to beste lag for kvinner er
derfor en blanding av opprinnelige Fartjenter og jenter fra andre
klubber i regionen.

Fotballskoler

I 2003 startet Fart egen fotballskole for jenter. Det ble en kjempe[1]suksess, og jenter fra mange klubber i distriktet deltok. I årene etter har fotballskolen utviklet seg ytterligere, og er i dag et fast punkt på kalenderen til mange fotballglade jenter.

På fotballskolen stiller spillerne på Farts damelag som instruktører, en rolle de utfører på en meget god måte – både fotballfaglig og når noen har behov for trøst etter en tøff takling. I tillegg til damespillerne er arrangementsavdelingen sentral i planleggingen og gjennomføringen av fotballskolen. I 2009 arrangerer Fart for første gang en egen elitefotballskole. HamKam har i noen år hatt et slikt tilbud, primært for gutter. Noen jenter har også deltatt, men i dialog med HamKam er vi enige om at Fart skal etablere et tilsvarende tilbud for jentespillere. Vi håper dette blir et populært tiltak for de jentene som vil bli best mulig.

Fart Cup

Farts miniturnering har blitt en tradisjon første søndag i september hvert år. Turneringen er ikke minst blitt populær fordi den gjøres unna på bare én dag. Ganske utrolig når vi tenker på at ca. 70 lag og 750 spillere spiller over 100 kamper! Fart Cup ble arrangert første gang i 1983, og i jubileumsåret 2009 er det altså 27. gang store og små samles for å oppleve stolte øyeblikk på Farts fotballanlegg.

Klubbhuset realiseres

Huset Bjørnø ble kjøpt på slutten av 1980-tallet. Planlegging av nytt garderobeanlegg i tilknytning til dette ble iverksatt. Søknad om tippemidler ble sendt i 1994 og godkjent av Kulturdepartementet. Bygget ble påbegynt høsten 1996, og etter en lang byggeperiode – med tusenvis av dugnadstimer fra klubbens medlemmer og spesielt klubbens pensjonister – ble bygget ferdigstilt i 1999 og fikk bruksgodkjenning året etter

.

Anlegget utbedres stadig

I 1977 ble en ny gressbane ferdig, og fra 1978 hadde klubben to gressbaner i full størrelse. Ny grusbane ble ferdigstilt i 1985 og minibane med gras ble tatt i bruk i 1987. I 1995 ble den eldste gressbanen renovert. Fartanlegget har også fått sitt internasjonale preg med arrangement av flere landskamper. I august 2000 ble den første landskampen spilt mellom Norge og Sverige for G18, og i 2003 ble det avviklet tre landskamper på Fart i forbindelse med nordisk mesterskap for G17. I august 2009 avvikles det tre landskamper mellom Norge og Sverige for J19 og J16.

En kontinuerlig økning av aktive fotballspillere og dermed flere lag gjør at styret gjennom flere år har arbeidet med planer for utvidelse av anlegget. Behovet for baner har gjort at klubben har tatt i bruk skoleplasser i bygda og en liten gressbane på Blæstad. I tillegg har det også i perioder vært leid bane hos naboklubbene. Utviklingen av fotballen de senere årene ved at fotballsesongen starter tidligere og avsluttes senere enn før, gjør at behovet for kunstgressbaner øker.

Styret besluttet derfor høsten 2005 å kjøpe tomtegrunn til ny gressbane øst for gressbanen fra 1958 av Kim Mangerud, barnebarnet til stifteren og ildsjelen Einar Mangerud. Her ble planeringsarbeidet igangsatt sent i 2006. Banen ble ferdigstilt og sådd i 2007, og tatt i bruk i september 2008. Samtidig ble vegen til naboene nord for banene lagt om ved at ny veg ble bygget øst for den nye gressbanen. Videre ble avkjørselen til Fartanlegget flyttet ca. 100 meter mot øst. Begge disse tiltakene har medført en mye bedre løsning både praktisk og ikke minst trafikksikkerhetsmessig. Samarbeidet med Statens Vegvesen, Hamar kommune og de berørte naboene har vært meget bra. Kostnadene til tomtekjøpet og omleggingen av vegen er dekket ved bidrag fra Hamar kommune. Videreføring av gang- og sykkelveg forbi anlegget er gjort med tilskudd fra Gjensidige Forsikring. Gressbanen bygget i 1977 og minibanen begynte å bli nedslitt, og styret besluttet derfor å gjennomføre en omfattende modernisering av anlegget. Både hovedbanen og minibanen ble besluttet ombygget til kunstgressbaner med flomlys. Grunnarbeidet startet mot slutten av 2007, og ble ferdig våren 2008. Kunstgraset ble lagt og banene tatt i bruk i juni 2008 – først minibanen og deretter hovedbanen. Minibanen har størrelse 40 x 64 m, og er en stor sjuerbane som kan deles i tre femerbaner ved behov. Hovedbanen har størrelse i samsvar med internasjonale mål, og er 68 x 105 m.

Bygging av tribune mellom hovedbanen og grusbanen ble utført samtidig med baneomleggingene. Dette er gjort ved at en tribune bygget av betongelementer på Briskeby i 2004 ble demontert, flyttet og satt opp på nytt på Fart. Det ble bygget tak over deler av tribunen, og det er montert 510 stoler hvorav ca. 450 under tak. Med ståplasser på sidene er det blitt et tribuneanlegg med stor kapasitet. Nytt kiosk- og toalettanlegg med kort avstand til tribunen ble bygget i 2008, og et arrangementshus er bygget på sørsiden av hovedbanen. På taket av arrangementshuset er det plass for kameraer til TV-sending. Gjennom disse anleggsinvesteringene tilfredsstiller vårt anlegg alle sportslige krav for lisens i Toppserien for kvinner, og de fleste øvrige kravene. Offisiell åpning den 20. september 2008 skjedde med stor festivitas og Toppseriekamp mellom Fart og Klepp. Anlegget fremstår meget bra og har etter ferdigstillelsen i 2008 fungert tilfredsstillende. Dette gir våre fotballspillere på alle nivåer muligheter for trening og kamper på et nivå vi tidligere bare har kunnet drømme om. Samlet er det i perioden 2006-2008 gjennomført investeringer med en entreprenørverdi på ca. 19-20 mill. kroner. Når spillemidler og kommunalt tilskudd på samlet ca. 10,7 mill. blir utbetalt, vil klubben ha en langsiktig gjeld på ca. 2,8 mill. Verdiskapningen ved at vi selv har gjennomført prosjektene i egen regi, gode innkjøp med rabatter og all dugnadsinnsats på anlegget utgjør i størrelsesorden 5-6 mill. kroner. Hamar kommune har ved å forskuttere det meste av spillemidlene og det kommunale tilskuddet i form av et rente- og avdragsfritt lån på 9,5 millioner, bidratt vesentlig til at gjennomføringen har vært mulig på så kort tid. Sparebanken Hedmark har også bidratt med en gave på kr 750 000.

1

  1. Fra venstre Ole K Andreassen, Birger Alfei, Maskinsjåfør M-Dobloug, Einar Mangerud, Odd Pettersbakken, Leif Søhagen og Jørgen Lunde ↩︎