Bærekraft

Fotballaget Fart har fokus på barn som faller utenfor idretten grunnet lav familieøkonomi. Det viser inkludering. Det viser at man er sammen i bygda og, at alle skal føle seg sett og som en del av
navet- nemlig Fotballaget Fart.

En idrettsklubb har fokuset på god fysisk helse, men det er også viktig å få frem hvor viktig det er for mental helse. Fotballaget Fart har ikke bare fokus på dette, de inkluderer også seniorene til å
fortsette å være en del av klubben; både fysisk og psykisk helse.

Fotballaget fart er kjent for god dugnadsånd og en sunn økonomi. Klubben bidrar til et godt samfunn og en arena for barn og unge i alle aldere. Klubben viser til et sterkt bånd mellom klubb og
bygd hvor de har fått til mye sammen med bevis gjennom at de både har bredde, topp og et anlegg som de er stolte av.
Fart er en utviklingsarena og et nav- og en viktig aktør for at lokalsamfunnet skal være velfungerende.

Fotballaget Fart og bygda er kjent for god dugnadsånd. Gjennom godt samarbeid har de sammen nådd mål og gitt bygda og samfunnet rundt en arena for både små og store. Klubben ønsker også
jobbe videre for få flere aldergrupper inn i klubben ved siden av å satse stort på kvinnefotballen. For klubben skal være for alle både på og utenfor banen.