Booking

Booking av klubbhus ved festligheter/andre arrangement kan gjøres ved henvendelse til følgende kontaktperson:

Klubbhus: trond@fartfotball.no (900 43 111)

Ønsker dere å leie Hallen/baner med garderober (og eventuelt klubbhus til spillermøte/trenerforum og lignende) går mail til : booking@fartfotball.no