Medlemsskap og priser

Innmeldingsskjema finner du her (fyll ut alle felter): Innmelding via Spond

Medlemsavgift

Familie: 600 kr
Støttemedlem: 300 kr

Treningsavgift

  • Lekeparti: Gratis
  • 6 år: 200 kr
  • 7 år: 900 kr
  • 8-9 år: 1300 kr
  • 10-11 år: 1700 kr
  • 12-13 år: 2200 kr
  • 14-15 år: 2500 kr
  • 16-19 år: 2800 kr
  • Senior: 3200 kr
  • Old Boys/Girls: 900 kr

Det er innført 50% søskenmoderasjon på treningsavgift. Eldste betaler full treningsavgift, mens yngre søskenbarn er det 50 % på.