WANG

Fotballaget Fart og WANG Hamar inngikk i 2021 et offisielt samarbeid.

Avtalen skal sørge for at vi sammen legger til rette for et godt utviklingsmiljø, hvor utøveren settes i sentrum, og hvor en helhetlig ivaretakelse av utøveren er i fokus. Den skal videre sikre at utøverne og elevene får gode forutsetninger for å mestre nye utfordringer både innen idretten, men også i den sivile karrieren. Partene skal også gjøre flere tiltak som skal sørge for rekruttering til både Fart og WANG, og kompetanseutveksling mellom de to.

WANG ble etablert i 1907 av Peder WANG, som en privat handelsskole. I 1974 utviklet de seg til å bli en privat skole med større fokus rundt idrett, før de etter hvert ble et toppidrettsgymnas godkjent av Olympiatoppen.

Les mer om WANGs historie her.