FOTBALLAGET FART INNKALLER TIL ÅRSMØTET TORSDAG 14 MARS KL 18.30

Fotballaget Fart innkaller herved til årsmøte torsdag 14 mars kl 1830 på klubbhuset.

Saksliste:

  1. Åpning. Godkjenning av innkallingen og sakslisten.
  2. Valg av møteleder og referent. Valg av 2 til å underskrive protokollen.
  3. Årsmeldingen for 2023.
  4. Regnskap for 2023 og kontrollutvalgets beretning.
  5. Innkomne saker.
  6. Fastsettelse av medlemskontingent og aktivitetsavgiften for 2024.
  7. Budsjett for 2024.
  8. Nye lover for Fl Fart. Oppdatering etter lov normen til NIF.
  9. Valg.
  10. Avslutning.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 14 dager før årsmøtet. De som ønsker å få tilsendt sakspapirene, kan kontakte styreleder på mail: leder@fartfotball.no

Vi ønsker alle Fart sine medlemmer velkommen!

Hilsen styret i FL FART